Hulp bij scheiden voor jullie kinderen

Voor, tijdens en na het moment van uit elkaar gaan zijn er verschillende mogelijkheden voor jullie als ouders en voor jullie kinderen om hulp en steun te zoeken. Hieronder kun je hier meer informatie over vinden.

Rol van de school  

De veranderingen die er in het leven van jullie kinderen plaatsvinden door de scheiding, hebben ook invloed op de ontwikkeling op school. Het is mogelijk dat de schoolprestaties (tijdelijk) veranderen. Het is belangrijk dat de communicatie tussen jullie en de school zo goed mogelijk loopt. Stel de school daarom tijdig op de hoogte dat jullie uit elkaar gaan. Ook als er een schoolwisseling plaatsvindt vanwege een verhuizing, is het belangrijk dat de nieuwe school hiervan ook op de hoogte is. 

Het kan zijn dat de school regels heeft gemaakt hoe ze omgaan met kinderen waarvan ouders gaan scheiden. Vraag hiernaar bij de school. 
Hierin kan o.a. worden vastgelegd welke informatie jullie aan de school moeten geven, hoe het zit met het ouderlijk gezag en hoe het rondom ouderavonden geregeld zal worden. Ook is het goed om hierin vast te leggen wat de regels rondom handtekeningen zijn, wie het kind wanneer ophaalt, het aanvragen van verlof en de aanwezigheid van activiteiten op school. 

Veilige plek

School kan een veilige plek zijn voor jullie kinderen. Maar op wat voor manier is voor ieder kind anders. Praat met jullie kinderen over hoe zij het prettig vinden dat het nieuws wordt gecommuniceerd met de leerkracht én de klas. Het is fijn om de wens en het tempo van jullie kinderen hierin te volgen. Door hiernaar te vragen, geven jullie je kinderen het gevoel dat jullie naar hen luisteren en serieus nemen én helpen jullie je kinderen om hun behoeften kenbaar te maken. Sommige kinderen willen het klassikaal vertellen, anderen juist dat jullie het alleen tegen de juf of meester zeggen en alles daar tussenin. Naast dat het belangrijk is dat de juf, meester of mentor het weet, zijn alle vormen goed als het voor het kind ook goed is.