Communicatie en contactverlies

Jullie willen als ouders alles zo goed mogelijk regelen voor jullie kinderen tijdens en na de scheiding. Het contact tussen jullie als ouders met jullie kinderen hoort daar bij. Hiervoor maken jullie een ouderschapsplan met daarin alle gemaakte afspraken over de zorg/omgangsregeling.

Verlies van communicatie

Maar een scheiding is een periode van veel verandering. Het is dus mogelijk dat ondanks de  gemaakte afspraken, er toch onzekerheden of veranderingen ontstaan. Het is voor jullie allebei zoeken in een nieuwe realiteit naar wat er het beste werkt voor jullie en jullie kinderen. Daarnaast is het een emotionele tijd waarin het soms lastig kan zijn om helder te blijven communiceren met elkaar. In veel gevallen komt dit na verloop van tijd gewoon weer goed. Maar in sommige gevallen kunnen door miscommunicatie conflicten ontstaan die steeds erger worden.

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe dit gebeurt en hoe je miscommunicatie kunt voorkomen of herstellen.

Contactverlies

In sommige gevallen ontstaat een conflict waarin jullie elkaar niet meer kunnen vinden of begrijpen. Dit conflict kan invloed hebben op het contact dat jullie met elkaar en met jullie kinderen hebben. En in sommige gevallen is de afstand tussen jullie als ouders zo groot geworden, dat één van jullie de kinderen niet meer kan/mag zien (van de andere ouder). Dit heet contactverlies. Contactverlies tijdens/na een scheiding is ontzettend verdrietig, voor zowel jullie als ouders als voor jullie kinderen. 

Contactverlies kan gevoelens van frustratie, woede en onmacht oproepen. Dit kan ervoor zorgen dat je als ouder de stap naar de rechter of een instantie als Veilig Thuis zet. Het is logisch dat je als ouder op zoek gaat naar een oplossing die het contact zo snel mogelijk weer kan herstellen. Alleen ligt de oplossing vaak in het contact tussen jullie als ouders. Jullie zullen een manier moeten vinden waarbij jullie vrede sluiten en daarmee allebei verantwoordelijkheid nemen voor het conflict. Dit is iets dat alleen tussen jullie, met mogelijke hulp van professionals, opgelost kan worden. 

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat contactverlies is, hoe het ontstaat en hoe je hier als ouders mee om kan gaan.

Wat kunnen professionals voor jou betekenen?

In gevallen van (dreigend) contactverlies, kunnen jullie als ouders gebruik maken van de hulp van professionals. Belangrijk is om in eerste instantie te bepalen waarmee jullie precies hulp nodig hebben. Bedenk wat jullie als ouders belangrijk vinden, maar ook wat belangrijk is voor jullie kinderen. In het geval van contactverlies: hoe ziet de bijdrage van beide ouders eruit als jullie het contact tussen ouder en kind willen herstellen? Hoe concreter dit voor jullie is, hoe beter een professional jullie hierbij kan begeleiden. 
In onderstaand filmpje wordt uitgelegd welke rol jullie als ouders hebben in de stappen naar het gewenste eindresultaat van contactherstel.

Natuurlijk is elke situatie anders. Binnen de hulpverlening zijn er verschillende mogelijkheden om ondersteund te worden de aanpak die bij jullie past. Kijk hiervoor naar de lijst van professionals en passende interventies.