Zorg- en omgangsregelingen bij gezag over kinderen

Wanneer jullie allebei gezag over de kinderen hebben, hebben jullie allebei het recht en de plicht om jullie kinderen te verzorgen en op te voeden. Het is belangrijk om de regels die jullie hierover opstellen, samen vast te leggen in een zorgregeling. Dit nemen jullie dus ook op in het ouderschapsplan. Jullie kinderen hebben ook het recht op verzorging van beide ouders.

Heeft één van jullie geen wettelijk gezag over de kinderen, dan is het belangrijk om een omgangsregeling op te stellen. Hierin stellen jullie regels op zodat jullie je kinderen allebei kunnen blijven zien en opvoeden. Het is in het belang van jullie kinderen en jullie als ouders dat jullie ook na de scheiding samen voor jullie kinderen zorgen. 

Jullie geven als ouders de zorg-/omgangsregeling zelf vorm. De enige voorwaarde hiervoor is dat jullie het allebei eens zijn met de regeling. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat jullie kinderen om de week bij elke ouder zijn, of alleen in het weekend wisselen. Maar ook dat ze bijvoorbeeld alleen in de vakanties de ene ouder bezoeken. Hierin zijn jullie samen als ouders verantwoordelijk en vrij om tot een goede zorg-/omgangsregeling te komen.

Zorg- en omgangsregeling vastleggen

Plichten ouders bij zorg- en omgangsregeling