Eindrapportage Scheiden Zonder Schade

De rapportage beschrijft de resultaten en opbrengsten van het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. Dit programma liep van 2018 tot en met 2021.

Doelen programma Scheiden zonder Schade

Het programma had de volgende doelen:

  • ruzies en juridische strijd in het gezin beperken;
  • bevorderen dat de (ex)-partners samen met familie- en kennissenkring problemen kunnen oplossen;
  • gezinnen zo vroeg mogelijk ¬†hulp en begeleiding bieden.

Dit kan bijvoorbeeld met een gemeentelijk scheidingsloket. Hier krijgen scheidende ouders ondersteuning en begeleiding voor, tijdens en na de scheiding.