Voor professionals

Hier kun je alle informatie vinden die je als professional in je werk kunt gebruiken bij de begeleiding van ouders en kinderen.

Handreikingen voor professionals

Een goed begin

Een goed begin is een vervolg op het programma Scheiden zonder Schade, waarin gewerkt werd aan elementen van een nieuwe scheidingsaanpak. In Een goed begin werken verschillende partijen samen aan het verder brengen van deze uitkomsten. Binnen Een goed begin wordt hieraan binnen verschillende pijlers gewerkt. In deze factsheet wordt dit verder uitgelegd. 

Het programma Een goed begin verstuurt regelmatig een nieuwsbrief, bedoeld voor professionals. Deze nieuwsbrieven zijn hier te vinden.

Voor de leraar / Professional

In de onrustige periode wanneer ouders uit elkaar gaan, is de school vaak dat wat onveranderd blijft. De school kan dus als een vast ankerpunt en veilige haven voor een kind voelen.

Het is belangrijk dat de leraar begrip en betrokkenheid toont. Het belang van het kind staat voorop en de school is onpartijdig ten aanzien van de ouders en de eventuele problematiek rondom de scheiding. Probeer als school het contact met beide ouders zo goed mogelijk te houden.

Leraren zijn vaak de eerste die merken als het gedrag of voortgang van een kind verandert. Het is dan ook de taak van de school om ondersteuning aan te bieden als dat nodig is en dit te communiceren met de ouders.

Informatie voor de leraar/professional