“Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken, die gebruikt werd, toen ze werden gecreëerd.”

Wanneer je als ouders gaat scheiden, wil je weg van je partner, maar niet van je kinderen. Daarom ontstaat er een situatie waarin je een samenwerking moet aangaan met een duurzaam karakter, met iemand waarvan je het liefste afscheid wil nemen. Dat is een uitdaging, die veel ouders succesvol volbrengen, maar helaas niet allemaal. In dat geval komen ouders vaak ergens in beeld bij jeugdhulpverlening of het familierecht. Hoe kunnen professionals ouders helpen alsnog een duurzame samenwerking vorm te geven? Daarover schreven mediators Marleen Heijsteeg en Mandy Lubach het boek ‘Duurzaam samenwerken na scheiding’.